Zmiany w kwocie wolnej od podatku

Od 1 stycznia wprowadza się degresywną kwotę wolną od podatku, zależną od dochodu podatnika. Roczny dochód do 6.600 zł jest zwolniony od opodatkowania.

Przedział: 6.600 zł – 11.000 zł:  kwota jest zmniejszona, wg wzoru:

1188 – (631,98 * (podstawa – 6600))/4400

Przedział: 11.000 – 85.528: kwota wolna wynosi tyle co w latach poprzednich, czyli 3.091zł

Przedział 85.528 – 127.000 – stopniowo się zmniejsza.

Powyżej 127.000 zł – bez kwoty wolnej.

Zmienia się zatem sposób kalkulacji zaliczek na PIT pracowniczy. Dochody, które nie przekroczą kwoty 85.528 zł – zaliczkę zmniejsza się o kwotę 556,02 zł, a które przekroczą kwotę 85.528 – zaliczki nie zmniejsza się. Ustawa nakazuje niejako szacowanie dochodu pracownika z góry. Oznacza to, że po przekroczeniu przez pracownika w roku kwoty dochodu 85.528 zł, płatnik powinien zaniechać zmniejszania zaliczki o kwotę wolną.

Co do zasady jednak pobór zaliczki nie zmienia się i płatnik nadal zmniejsza o 1/12 kwoty 556,02 , należną zaliczkę na PIT pracowniczy. Opodatkowanie wg nowej skali będzie następować dopiero w momencie składania zeznania rocznego. Podatnik może się zatem spodziewać albo zwrotu albo dopłaty podatku.