JPK obowiązkowy dla każdego mikroprzedsiębiorcy !!!

UWAGA! Od 1 stycznia 2018r. każdy przedsiębiorca zarejestrowany jako płatnik VAT, jest zobowiązany do wysyłania plików do Urzędu Skarbowego co miesiąc w formacie JPK. Obowiązek ten obejmuje nawet mikroprzedsiębiorców, czyli podmioty, które w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągały roczny obrót poniżej 2 mln EUR lub, których suma aktywów bilansu nie przekroczyła 2 mln EUR. Zapraszam do skorzystania z usług mojego biura.