Zmiany w kwocie wolnej od podatku

Od 1 stycznia wprowadza się degresywną kwotę wolną od podatku, zależną od dochodu podatnika. Roczny dochód do 6.600 zł jest zwolniony od opodatkowania. Przedział: 6.600 zł – 11.000 zł:  kwota …

Zmiany od 01.01.2017 w podatkach dochodowych

Od początku stycznia 2017r. obowiązuje nowy limit realizacji płatności gotówkowych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej limit ten wynosi: 15.000 zł (nie: euro). Obniżeniu wskazanego …

Zmiany od 01.01.2017 w podatku vat

Zwolnienie podmiotowe (art. 113) obowiązuje do limitu 200.000 zł przychodów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym lub proporcjonalnie w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej (w 2016r. limit ten wynosił 150.000 zł). Objęcie …